TƏSVİRİ

SH-45 çıxış düyməsi möhkəm paslanmayan poladdan hazırlanıb və praktiki məhdudlaşmayan sıxma ehtiyatlarına malikdir выполнена – 50 mln-dan çox.

VACİBDİR!
• SH-45 düyməsinə + 12,5V-dan çox enerjinin verilməsi qəti qadağandır.
• Düymənin kommutasiya kontaktlarından keçən cərəyanın 100 mA-dan çox artırılmasına yol verilmir.
• Kilidin qidalanması üçün istifadə olunan enerji blokunu SH-45 düyməsinin qidalanması üçün istifadə etmək qəti qadağandır!
Yüksək istehlakı olan kilidlər və digər avadanlıqların qoşulmadığı ayrıca enerji blokundan istifadə etmək lazımdır!

 

ÜMUMİ XARAKTERİSTİKALARI

Düymənin tipi Pyezoelektrik

Enerji gərginliyi +12V (+0,5%, - 10%)

İş ehtiyatı 50 milyondan çox sıxma

Təhlükəsizlik dərəcəsi IP68

Yol verilən nəmlik 10% – 96%

Temperatur rejimi -40 – +65 °C

Əlavə olaraq İşıqlanma rənginin dəyişdirilməsi (keçirilməsi) imkanı, triqqer rejimi, AISI 316 paslanmayan poladdan lövhə

Düymənin rəngi• Qırmızı (SH-45R SILVER)
• Qara (SH-45R BLACK)

Düyməyə örtüyün çəkilmə metodu Anodlaşdırma

Lövhəyə örtüyün çəkilmə metodu (SH-45R BLACK) Zağlama

Lövhənin rəngi Black, silver

Ölçüləri 70×114×19,5 mm

Bərkitmə vintləri üçün oxlararası məsafə 83 mm

Mərkəzdən dəliyədək vint altına məsafə (radius) 41,5 mm