TƏSVİRİ

İş ehtiyatı 100 milyondan çox sıxma olan təmassız çıxış düyməsi.
15 sm-dən 20 sm-dək məsafədə işə düşmə

VACİBDİR!
• Kilidin qidalanması üçün istifadə olunan enerji blokunu SH-45TR düyməsinin qidalanması üçün istifadə etmək qəti qadağandır!
• Yüksək istehlakı olan kilidlər və digər avadanlıqların qoşulmadığı ayrıca enerji blokundan istifadə etmək lazımdır!

 

ÜMUMİ XARAKTERİSTİKALARI

Düymənin tipi Təmassız

Enerji gərginliyi +12В (+1%, - 15%)

İş ehtiyatı 100 milyondan çox sıxma

Təhlükəsizlik dərəcəsi IP68

Bərkitmə vintləri üçün oxlararası məsafə 83 мм

Mərkəzdən dəliyədək vint altına məsafə (radius) 41,5 mm

Yol verilən nəmlik 10% – 94%

Temperatur rejimi -40 – +60 °C

Rəngi Qara , Gümüş

Düyməyə örtüyün çəkilmə metodu Anodlaşdırma

Ölçüləri 70×114×19,5 mm

Əlavə olaraq• İşıqlanma rənginin dəyişdirilməsi (keçirilməsi) imkanı
• Triqqer rejimi
• AISI 316 paslanayan poladdan lövhə